fredag 20 september 2013

Kulturen i Östersund

Det pratas mycket om kultur i Östersund just nu. Det började väl kanske med att kommunstyrelsens ordförande sa att kommunen avstår från att söka deltävlingar för Melodifestivalen på grund av profileringen som Vinterstaden. Jag undrar om det verkligen var så hon menade. Det låter märkligt att Vinterstaden skulle vara anledningen till att inte söka Melodifestivalen. Det ena behöver ju inte utesluta det andra, kan man tycka.

Å andra sidan tycker jag att oviljan till att ordna "Mello" inte i sig behöver betyda att en kommun säger helt nej till kultur. För på vilket sätt gynnar M-festivalen lokal kultur? Det är väl snarare på sistnämnda man borde lägga pengarna i så fall.

Kort därefter blev det klart att staden inte kommer att bygga något kulturhus. Debatten om kulturhus har pågått mer eller mindre intensivt under många år och nu blev den så klart het igen. 

Det finns röster i staden som säger att det här bekräftar att kommunen inte satsar på kultur. Jag tycker inte att oviljan till att ordna Melodifestivalen eller bygga ett kulturhus i sig är några slags "bevis" för att kommunen inte satsar på kultur. Bilden måste göras större än så. Det går att satsa på kultur på andra sätt än genom festivalen och kulturhus. Frågan blir liksom låst vid symboler. Men det bygger väl kanske på en frustration hos människor som känner sig motarbetade. Varje avslag blir ett tecken som bekräftar tesen. Det kan också leda till en polariserad debatt, att för/emot Melodifestival/kulturhus blir samma sak som att vara för/emot kultur över huvud taget. Vilket det ju så klart inte är. Själv vet jag inte riktigt var jag står i frågorna om MF och kulturhus, men tillåter mig att vara ifrågasättande.

Men vad vet jag? Kanske "skiter" kommunen i kulturen även i den större bilden. Det beror väl på vad man jämför med. Hur stor budget har kultur- och fritidsnämnden? Hur mycket lägger man på kultur varje år? Vad är mycket och lite? Hur ser det ut i jämförelse med andra kommuner i Sverige? Finns det någon kulturpolitisk tanke i Rådhuset? Sådana frågor går ju att mala hur länge som helst.

Det finns en slags trend i det här med kulturhus, "alla" städer vill ha ett. Precis som alla städer vill ha nya sportarenor. Och ja, Östersund håller på att bygga en arena för hockey och gymnastik just nu. Men jag vill inte ställa olika byggen mot varandra, att ett sporthus automatiskt ska kvittas mot ett kulturhus. Det är hela byggtrenden jag ifrågasätter. Jag tycker inte att man på instinkt ska kräva nya byggnader hela tiden, inom varken sport eller kultur. Det kan ju hända att ett kulturhus "behövs" i Östersund, men då måste det motiveras bra. Till exempel måste man prata om vad huset ska vara, vilka det ska vara till för och hur det ska användas. Varför duger inte nuvarande lokaler i staden? Kan ett kulturhus bli en koloss som dödar andra kulturella rum? Blir det mindre mångfald?

Som med alla arenor (både inom sport och kultur) finns ju risken att det blir överdimensionerade byggnader som ofta blir halvtomma vid arrangemang. Risken är också att det "bara" blir ett forum för de lokala kulturarbetarprofilerna samt kulturarbetare som kommer in utifrån på turnéer. Ett kulturhus, tycker jag, ska ju vara för alla medborgare. Det ska vara levande och välkomnande och inte en klubb för de redan invigda. Unga ska lockas in, kanske genom replokaler eller liknande. Folk som i vanliga fall känner sig utestängda från kulturen ska våga gå in dit. Är det saker man har reflekterat över?

Titta bara på teaterbesökarna i staden. När man går på föreställningar på Storsjöteatern är majoriteten av besökarna ofta samma individer och från en ganska homogen åldersgrupp, mest kvinnor och män runt 50 år och uppåt. Så är det kanske på alla teaterföreställningar i landet, men med ett kulturhus skulle inte det vara en godkänd ambition. 

Samtidigt: Det kanske skulle bli skitbra med ett kulturhus! Det är ju så svårt att veta.